Studenter, studenter, studenter!

På 1600-talet slog sig studenter från samma landsända ihop och bildade föreningar s.k. nationer. 200 år senare skramlade de ihop till egna nationshus, många väldigt vackra. Vi stannar till vid några och berättar valda delar av deras historia. Ni får även höra om studenter från förr, deras sedvanor, nollningar, privilegier m.m. Kort sagt, studenters liv vid och utanför Universitetet.

Start vid Östgöta nationshus.

Välkomna!

 

Östgöta nationshus på Trädgårdsgatan

Östgöta nationshus på Trädgårdsgatan

Norrlands nationshus vid Fyrisån

Norrlands nationshus vid Fyrisån