Dag Hammarskjöld – Svergiges störste statsman

Dag Hammarskjöld är en av Sveriges mest kända statsmän, mest känd för att ha varit FN:s Generalsekreterare mellan åren 1953-61. Han växte upp på Uppsala slott, gick i stadens skolor från första klass till studenten och studerade på Uppsala Universitet. Han omkom i en flygolycka 1961 och under 2011 firades Dag Hammarskjöldsjubileet på nya Fredens Hus i Uppsala slott. Dag Hammarskjöld ligger begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Hör historien om en av våra mest kända svenskar och besök de platser som förknippas med honom!

 Dag Hammarskjöld, Sweden’s greatest statesman

Dag Hammarskjöld is one of Sweden’s most famous statesmen, most known for being the UN Secretary General between the years 1953-61. He grew up in Uppsala Castle, went to city schools here and studied at Uppsala University. He died in a plane crash in 1961.

In 2011 the Dag Hammarskjöld Jubilee was celebrated in the new House of Peace situated in Uppsala Castle.Dag Hammarskjold is buried in the Old Cemetery in Uppsala.

Hear the story of one of our most famous Swedes and visit the places which are associated with him!

Uppsala slott/Uppsala castle

Uppsala slott/Uppsala castle

Dag Hammarskjöld, 1905-1961

Dag Hammarskjöld, 1905-1961