Kafévandring

Kaffetåren den bästa är

Hur smakade kaffet på 1600-talet och hur kunde myndigheterna periodvis på 1700-talet förbjuda kaffedrickande trots alla kaffehus?

Kaféerna blev så småningom populära men inte lämpliga för kvinnor och därför bildades kafferepen, men de hade sina oskrivna regler som var nog så viktiga.

En guidad kafévandring med berättelser om kaféer från förr och nu samt hur en dag på Kafé 7:an kunde se ut. Det kafé som Ove Thörnqvist ofta besökte och skrev en låt om,” Dagny, kom hit och spill”…