Stadsvandring i city / City Tour in the centre of Uppsala (sv/eng)

Upptäck ” The big five” i Uppsala / Discover ” The big five” in Uppsala

 

Vi startar vid Domkyrkoplan eller vid ert hotell. Ni får höra om spännande händelser ur Uppsalas historia som är över 700 år. Ni får se berömda byggnader, höra om intressanta och betydelsefulla personer som är berömda långt utanför Sveriges gränser.

 

In English
City Tour in the centre of Uppsala
We start outside the Cathedral or at your hotel. You will learn about exciting episodes from Uppsalas history which is over 700 years. You will see magnificent  buildings and get to know about interesting and important persons who are famous all over the world.

 

 

Domkyrkan
Uppsala Universitet
Gustavianum
Carolina rediviva
Linne´trädgården