Uppsalakvinnor 1800- 2000

Tänk att det skulle behöva ta 400 år innan kvinnorna fick tillträde till universitetet! I denna lite moderna kvinnovandring berättar vi bl.a. om de första studentskorna och deras hårda tid i den mansdominerade universitetsvärlden. Många pionjärer inom stat, kyrka och sjukvård lyfts fram.

Tänk att det tog 800 år innan en kvinna kunde väljas till ärkebiskop!

  • Vem var den första som ammade sitt barn i riksdagen?
  • Vem gav ut ”Hemmets kokbok” och var dess huvudredaktör i 40 år?
  • Har vi haft någon kvinnlig fredspristagare i Sverige?

Ellen Fries

AntjeJackelén

Birgitta Dahl

”Hemmets kokbok” av Ida Norrby

Vi samlas vid Geijerstatyn i universitetsparken.