Några berömda Uppsalakvinnor under 700 år

Nagra-beromda-Uppsalakvinnor-under700-ar--fadime

Fadime 1975-2002

Vi promenerar i Uppsalas finrum i området kring Domkyrkan och ni får höra om några kvinnliga pionjärer som verkat inom stat, kyrka, sjukvård och universitet. Kvinnosakskvinnor, festfixare, och mecenater passerar också revy liksom några författare och skribenter. Vem gav ut ” Hemmets kokbok” och var dess huvudredaktör i 40 år?

Ida Norrby