Historisk vandring på Uppsala gamla kyrkogård

Uppsala gamla kyrkogård med ca 14.000 gravar och med anor från 1650-talet ger en god inblick i gångna tiders samhällen.

Det var först en fattigkyrkogård som låg utanför själva staden men från 1800-talet en viloplats för Uppsalas innevånare, oberoende av status.

En ljus kyrkogård med många träd, vackra gravvårdar och gravkonst.  Vi läser på gravstenarna och konstaterar att det inte bara var professorer och präster som levde här! Speciellt för denna kyrkogård är de många Nationsgravarna. Varför blev döda studenter inte begravda i sin hembygd?

Ni får höra om många gripande människoöden. Både kända och ganska okända personer passerar revy.

 

Prof. Sjöströms gravvård, konstnär: Astri Taube

Prof. Sjöströms gravvård, konstnär: Astri Taube

Hammarskjölds familjegrav

Hammarskjölds familjegrav

Westgöta Nationsgrav

Westgöta Nationsgrav

Prof. Sjöströms gravvård, konstnär: Astri Taube

Konstnär Teodor Lundbergs gravvård till sina svärföräldrar

Lotten Kraemer Samfundet De nios skapare

Lotten Kraemer Samfundet De nios skapare