Gå över åtta broar!

Vi kommer att gå över åtta av Fyrisåns 24 broar där ingen är den andra lik. Alla träbroar försvann i eldsvådan 1702 och har blivit ersatta av robustare saker. På ett par av broarna har spårvagnar susat fram!

Det är en vacker tur som går rakt igenom centrala Uppsala och man riktigt hör historiens vingslag.

Samlingsplats : vid Pumphuset nära Svandammen.

 

Haglunds bro, varför heter den så?

Haglunds bro, varför heter den så?

Dombron 1760, stadens äldsta bro

Dombron 1760, stadens äldsta bro