Pilgrimsvandring på Eriksleden

En långsam vandring från stad till land där själen får rum och tankarna får tid.

Eriksleden är en cirka 6 km lång vandringsled som sträcker sig mellan Uppsala domkyrka och Gamla Uppsala kyrka. Utmed hela leden återfinns skyltar med en pilgrimssymbol.

Vi startar vid Uppsala domkyrka och går i långsamt tempo de 6 km till Gamla Uppsala kyrka.  Guiden berättar varför sträckan kallas Eriksleden. Vi går från stad till land.

Mitt på sträckan, vid Tunabergskyrkan tar vi paus och äter egen matsäck. Under den tre timmar långa vandringen får vi tid för oss själva. Vi kan göra en inre vandring där nya tankar får plats. En del av sträckan går vi i total tystnad- en slags inre retreat. Ibland kan det vara skönt att inte behöva prata!

Vid pilgrimsvandringen tar jag hjälp av några av mina guidekollegor. Mer infomation om Eriksleden hittar du i en folder från Svenska kyrkan.

Vandringen kostar 3750 kr inkl 25% moms. Mat är inte inkluderat, men kan beställas på Odinsborg i Gamla Uppsala.

Pilgrimage on the path of St Eric

A slow walk from city to countrysid where  there is room for the soul and time for thoughts.

The path of St Eric is approximately 6 km hiking trail that extends between the Uppsala Cathedral and Old Uppsala Church. All along the path are signs of a pilgrim symbol.

We walk from town to countryside, starting at Uppsala Cathedral and walk in slow tempo 6 km to Old Uppsala Church. The guide will explain why this stretch is  called the path of St Eric. All along the path there are special pilgrim signs.

In the middle of  the stretch, at Tunaberg Church, we take a break  and have our own packed lunch. During the three-hour hike we get time for ourselves. We can make an inner walk where new ideas may come up.  On one part of the stretch  we walk in silence, a kind of inner retreat, Sometimes it´s nice not having to talk! 

On this hike, I have taken help of my guide colleagues.
 

The hike will cost 3750 kr incl. VAT. Food is not included but can be arranged and pre-ordered. You can get more information in english about the Pathof St Eric in a folder from the Swedish church.

  From the left: Sven, Ingrid, Lena and Christina

Vi är era Guider Uppsala Stadsvandringar - Tar er på en spännande vandring runt Uppsala Slott, Hör om Ingmar Bergmans historia, Pilgrimsvandring och mycket mer
Fr.v. Sven, Ingrid, Lena och Christina