Om Uppsala – en blomstrande region

Uppsala stad ligger ca 8 mil norr om Stockholm och ca 3,5 mil norr om Sveriges internationella flygplats Arlanda. 2011 passerade Uppsala 200.000 invånare, och blev därmed Sveriges fjärde storstad. Akademiska sjukhuset och de båda universiteten är stora arbetsgivare, men det privata näringslivet växer sig allt starkare. Många företag föds ur univeristetens life science och it-utbildningar, men även handel och annan entreprenörskap blomstrar och framtidstron i hela Uppsala län är mycket stor.

Uppsala stad och län har en av Sveriges mest intressanta historier, både som viktig kultplats under asatron, medeltida handelsplats och maktcentrum för Sveriges härskare inom både Kronan och Kyrkan. Här har viktiga beslut tagits, fruktansvärda händelser ägt rum, revolutionerande upptäckter gjorts, fantastisk kultur skapats och betydelsefulla personer verkat. Idag är vi extra stolta över vårt sprudlande kulturliv, växande handelsutbud och blomstrande idérikedom som ger nya produkter och företag.

Uppsala stad har en intressant medeltida stadskärna, självklart präglad av både universitet och kyrka, men idag en skön omgivning för flanörer och uteservering.

Uppsala län har med sin intressanta historia med bland annat vikingar, vallonbruk och vackra skärgård mycket att se och uppleva med bil, båt, buss eller tåg.

För framtiden satsar vi mycket på att du som besöker Uppsala eller vill turista i din egen stad och region ska ha ännu fler spännande och intressanta upplevlser att välja mellan!