Historisk visning i Vasaborgen

Följ med på en spännande visning i ruinerna av vad som på 1500-talet var ett praktfullt Vasaslott!

 

Gustav Vasa lät uppföra denna borg främst som en försvarsborg men hans söner utvecklade det till ett vackert slott.
Här i någon av fängelsehålorna ägde de fasansfulla Sturemorden rum. Denna del av slottet har legat i ruiner sedan 1702.
Då ägde Uppsalas värsta katastrof rum, den stora stadsbranden då 75% av staden lades i aska.

Se upp för slottsspöket Cecilia Vasa  som fortfarande gästar Slottet!

Priser:
Guidad tur grupp privatpersoner 3.000 kr inkl moms. Max antal 50 personer.
Guidad tur grupp företag 5.000 kr exkl moms. Max antal 50 personer.
Skolklasser dagtid 1.500 kr inkl moms. Max antal 30 elever.

Vigsel

Idag väljer ca 10 par om året att gifta sig i tornrummet längst upp i Vasaborgen.
Pris: 5.000 kr inkl moms.

Se mera info på www.vasaborgen.se

Historical tour in the ancient ruins of Vasaborgen

Join us for an exciting tour in the ruins of what in the 1500’s was a magnificent Vasa Castle!
Gustav Vasa ordered the construction of this castle primarily as a fortress, but his sons developed it into a beautiful castle.

Here, in one of the dungeons, the horrific Sture murders took place. This part of the castle was lain in ruins since 1702 because of the great city fire. This fire was the worst disaster in Uppsala´s history when 75% of the city were reduced to ashes.

Watch out for the castle ghost Cecilia Vasa who still visits the castle!

Watch out for the ghost of the castle, Cecilia Vasa who still visits the ruins.

Prices:
Guided tour group of individuals SEK 3.000 Skr incl. VAT. Maximum 50 people.
Guided tour group of companies 3.000 Skr + VAT. Maximum 50 people.
School classes during the day 1.500 Skr incl VAT. Maximum 30 students.

Weddings
Today about 10 couples a year get married in the tower room at the top of Vasaborgen.
Price: 5.000 Skr incl VAT.